PI/2020/269 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 117/1990 Zb. o zásluhách M. R. Štefánika

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-6792/2020-241/24432
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 24.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/269
Dátum začiatku PK: 10.02.2021
Dátum konca PK: 23.02.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.12.2020
Ukončenie štádia: 10.02.2021
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.02.2021
Ukončenie štádia: 23.02.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 24.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)