PI/2020/268 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Bezpečnosť a obrana štátu
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: SEĽUZ-309/2020-OdMaZOS
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/268
Dátum začiatku PK: 14.12.2020
Dátum konca PK: 18.12.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.12.2020
Ukončenie štádia: 14.12.2020
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.12.2020
Ukončenie štádia: 18.12.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)