PI/2020/266 Návrh zákona o mediálnych službách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-6729/2020-221/22945
Podnet: návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 24.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/266
Dátum začiatku PK: 10.12.2020
Dátum konca PK: 23.12.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.12.2020
Ukončenie štádia: 10.12.2020
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.12.2020
Ukončenie štádia: 23.12.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 24.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)