PI/2020/264 Návrh vyhlášky Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Zákon o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 98/2020/OLPaZV
Podnet: § 52 návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (LP/2020/284)
Zodpovedná inštitúcia: PMÚSR ÚVSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Menyhart, Tibor, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/264
Dátum začiatku PK: 08.12.2020
Dátum konca PK: 18.12.2020
Dátum ukončenia procesu: 29.01.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.12.2020
Ukončenie štádia: 08.12.2020
Vlastník aktivity: PMÚSR ÚVSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.12.2020
Ukončenie štádia: 18.12.2020
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 19.12.2020
Ukončenie štádia: 29.01.2021
Vlastník aktivity: PMÚSR ÚVSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))