PI/2020/262 Návrh vyhlášky Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Zákon o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 98/2020/OLPaZV
Podnet: § 4 ods. 2 návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (LP/2020/284)
Zodpovedná inštitúcia: PMÚSR ÚVSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Menyhart, Tibor, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/262
Dátum začiatku PK: 08.12.2020
Dátum konca PK: 18.12.2020
Dátum ukončenia procesu: 28.01.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.12.2020
Ukončenie štádia: 08.12.2020
Vlastník aktivity: PMÚSR ÚVSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.12.2020
Ukončenie štádia: 18.12.2020
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 19.12.2020
Ukončenie štádia: 28.01.2021
Vlastník aktivity: PMÚSR ÚVSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))