PI/2020/26 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2020, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov pre úvery na bývanie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-216-427
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 02.03.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/26
Dátum začiatku PK: 17.02.2020
Dátum konca PK: 21.02.2020
Dátum ukončenia procesu: 02.03.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.02.2020
Ukončenie štádia: 17.02.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.02.2020
Ukončenie štádia: 21.02.2020
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 22.02.2020
Ukončenie štádia: 02.03.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)