PI/2020/254 Predbežná informácia k návrhom nariadení vlády Slovenskej republiky, ktorými sa vyhlasujú chránené areály Rimava, Kulháň, Remešská skala, Hradná dolina, prírodná rezervácia Záhradská a prírodná pamiatka Brezovská dolina

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 12821/2020-9.1, 12823/2020-9.1, 12824/2020-9.1, 12827/2020-9.1, 12826/2020-9.1, 12825/2020-9.1
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/254
Dátum začiatku PK: 01.12.2020
Dátum konca PK: 14.12.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 01.12.2020
Ukončenie štádia: 01.12.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 01.12.2020
Ukončenie štádia: 14.12.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 15.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)