PI/2020/250 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 198/2020 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: UNMS/04229/2020-900/014952/2020
Podnet: Plán legislatívnych úloh na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Surmíková Tatranská, Katarína
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/250
Dátum začiatku PK: 20.11.2020
Dátum konca PK: 03.12.2020
Dátum ukončenia procesu: 15.01.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.11.2020
Ukončenie štádia: 20.11.2020
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.11.2020
Ukončenie štádia: 03.12.2020
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 04.12.2020
Ukončenie štádia: 15.01.2021
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))