PI/2020/25 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 11297/2020/SŽDD/13905
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/25
Dátum začiatku PK: 17.02.2020
Dátum konca PK: 28.02.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.02.2020
Ukončenie štádia: 17.02.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.02.2020
Ukončenie štádia: 28.02.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 29.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)