PI/2020/249 Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: 29155/2020/110
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/249
Dátum začiatku PK: 20.11.2020
Dátum konca PK: 11.12.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.11.2020
Ukončenie štádia: 19.11.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Prebieha
Začiatok štádia: 20.11.2020
Ukončenie štádia: 11.12.2020