PI/2020/248 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 29659/2020-M_OPVA
Podnet: plnenie legislatívnych úloh vlády SR vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 - 2024
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/248
Dátum začiatku PK: 19.11.2020
Dátum konca PK: 02.12.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.11.2020
Ukončenie štádia: 19.11.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.11.2020
Ukončenie štádia: 02.12.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)