PI/2020/247 Predbežná informácia k návrhu zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Koncepcia zavedenia režimu skrátenej práce „Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Pracovno-právne vzťahy
Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 29358/2020-M_OPVA
Podnet: Koncepcia zavedenia režimu skrátenej práce „Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/247
Dátum začiatku PK: 16.11.2020
Dátum konca PK: 25.11.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.11.2020
Ukončenie štádia: 16.11.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.11.2020
Ukončenie štádia: 25.11.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)