PI/2020/246 Predbežná informácia k Návrhu vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Rozpočtové právo
Rozpočtové a príspevkové organizácie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 28993/2020-M_OPVA
Podnet: Novelizácia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
ktorá je aktuálne prerokovávaná Národnou radou Slovenskej republiky.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/246
Dátum začiatku PK: 11.11.2020
Dátum konca PK: 13.11.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.11.2020
Ukončenie štádia: 11.11.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.11.2020
Ukončenie štádia: 13.11.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)