PI/2020/245 Predbežná informácia k návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2014 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-257-191
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/245
Dátum začiatku PK: 09.11.2020
Dátum konca PK: 13.11.2020
Dátum ukončenia procesu: 16.11.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.11.2020
Ukončenie štádia: 09.11.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.11.2020
Ukončenie štádia: 13.11.2020
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 14.11.2020
Ukončenie štádia: 16.11.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)