PI/2020/238 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. apríla 2014 č. 6/2014 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-254-862
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/238
Dátum začiatku PK: 26.10.2020
Dátum konca PK: 30.10.2020
Dátum ukončenia procesu: 03.11.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.10.2020
Ukončenie štádia: 26.10.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.10.2020
Ukončenie štádia: 30.10.2020
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 31.10.2020
Ukončenie štádia: 03.11.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)