PI/2020/236 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2020 č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení opatrenia č. 6/2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-254-844
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/236
Dátum začiatku PK: 26.10.2020
Dátum konca PK: 30.10.2020
Dátum ukončenia procesu: 03.11.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.10.2020
Ukončenie štádia: 26.10.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.10.2020
Ukončenie štádia: 30.10.2020
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 31.10.2020
Ukončenie štádia: 03.11.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)