PI/2020/233 Návrh opatrenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 25. januára 2011 č. SEOPMVL-34-3/2011-OdL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: SELPOdL-221-5/2020
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/233
Dátum začiatku PK: 21.10.2020
Dátum konca PK: 27.10.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.10.2020
Ukončenie štádia: 21.10.2020
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.10.2020
Ukončenie štádia: 27.10.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 28.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)