PI/2020/230 Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 11826/2020-9.1
Podnet: Úloha B.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 508 zo 14. októbra 2019
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 31.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/230
Dátum začiatku PK: 19.10.2020
Dátum konca PK: 30.10.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.10.2020
Ukončenie štádia: 19.10.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.10.2020
Ukončenie štádia: 30.10.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 31.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)