PI/2020/23 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov a na udelenie povolenia na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-214-513
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/23
Dátum začiatku PK: 11.02.2020
Dátum konca PK: 17.02.2020
Dátum ukončenia procesu: 20.02.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.02.2020
Ukončenie štádia: 11.02.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.02.2020
Ukončenie štádia: 17.02.2020
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 18.02.2020
Ukončenie štádia: 20.02.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)