PI/2020/228 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/017698/2020-74
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/228
Dátum začiatku PK: 16.10.2020
Dátum konca PK: 29.10.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.10.2020
Ukončenie štádia: 16.10.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.10.2020
Ukončenie štádia: 29.10.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 30.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)