PI/2020/222 Novela vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. novembra 2011 č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S06298-2020-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/222
Dátum začiatku PK: 09.10.2020
Dátum konca PK: 16.10.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.10.2020
Ukončenie štádia: 09.10.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.10.2020
Ukončenie štádia: 16.10.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)