PI/2020/220 Návrh opatrenia MPSVR SR o ustanovení súm pomoci v hmotnej núdzi

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 24579/2020-M_OPVA
Podnet: §15 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 42/2019 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/220
Dátum začiatku PK: 07.10.2020
Dátum konca PK: 12.10.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.10.2020
Ukončenie štádia: 07.10.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.10.2020
Ukončenie štádia: 12.10.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 13.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)