PI/2020/22 Návrh vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 5608/2020-10.1
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/22
Dátum začiatku PK: 10.02.2020
Dátum konca PK: 18.02.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.02.2020
Ukončenie štádia: 10.02.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.02.2020
Ukončenie štádia: 18.02.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)