PI/2020/219 Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 24738/2020-M_OPVA
Podnet: na základe § 3 ods. 6 zákona č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/219
Dátum začiatku PK: 07.10.2020
Dátum konca PK: 12.10.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.10.2020
Ukončenie štádia: 07.10.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.10.2020
Ukončenie štádia: 12.10.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 13.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)