PI/2020/218 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení vyhlášky č. 224/2017 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Občianske súdne konanie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 26791/2020/130
Podnet: Cieľom návrhu vyhlášky je reflektovať legislatívne zmeny v súvislosti so zriadením Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky tak
aby vyhláška č. 160/2017 Z. z. upravovala náležitosti vyhlásenia výberového konania a jednotlivé podmienky pre uchádzačov na funkciu sudcu aj na novovzniknutom Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky.
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 31.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/218
Dátum začiatku PK: 06.10.2020
Dátum konca PK: 30.10.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.10.2020
Ukončenie štádia: 06.10.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.10.2020
Ukončenie štádia: 30.10.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 31.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)