PI/2020/216 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom v znení vyhlášky č. 93/2009 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Občianske súdne konanie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 26789/2020/130
Podnet: Zámerom predkladateľa je upraviť súčasné znenie predmetnej vyhlášky tak
aby jej obsah zohľadňoval vznik Najvyššieho správneho súdu
čím bude umožnené aplikovať ustanovenia o používaní úradného odevu aj na sudcov novozriadenej súdnej inštancie.
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 31.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/216
Dátum začiatku PK: 06.10.2020
Dátum konca PK: 30.10.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.10.2020
Ukončenie štádia: 06.10.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.10.2020
Ukončenie štádia: 30.10.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 31.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)