PI/2020/205 Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Ochrana spotrebiteľa
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 35992/2020-2062
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/205
Dátum začiatku PK: 29.09.2020
Dátum konca PK: 06.10.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 29.09.2020
Ukončenie štádia: 29.09.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 29.09.2020
Ukončenie štádia: 06.10.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 07.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)