PI/2020/203 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 26495/2020/SBPMR
Podnet: Podľa § 23 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 09.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/203
Dátum začiatku PK: 25.09.2020
Dátum konca PK: 08.10.2020
Novelizované predpisy: 181/2019 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.09.2020
Ukončenie štádia: 25.09.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.09.2020
Ukončenie štádia: 08.10.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 09.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)