PI/2020/202 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Základné školstvo
Stredné školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2020/15619-A1810
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2020
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/202
Dátum začiatku PK: 25.09.2020
Dátum konca PK: 02.10.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.09.2020
Ukončenie štádia: 25.09.2020
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.09.2020
Ukončenie štádia: 02.10.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)