PI/2020/200 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2021.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S06298-2020-OL
Podnet: § 28 ods. 12 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/200
Dátum začiatku PK: 23.09.2020
Dátum konca PK: 25.09.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.09.2020
Ukončenie štádia: 23.09.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.09.2020
Ukončenie štádia: 25.09.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)