PI/2020/2 Návrh Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z ....... 2020 č. MF/007067/2020-32, ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/007067/2020-32
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.01.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/2
Dátum začiatku PK: 10.01.2020
Dátum konca PK: 20.01.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.01.2020
Ukončenie štádia: 10.01.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.01.2020
Ukončenie štádia: 20.01.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.01.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)