PI/2020/196 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2020, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných opatrením č. 24/2008, opatrením č. 27/2015 a opatrením č. 16/2017.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-249-278
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/196
Dátum začiatku PK: 18.09.2020
Dátum konca PK: 24.09.2020
Dátum ukončenia procesu: 28.09.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.09.2020
Ukončenie štádia: 18.09.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.09.2020
Ukončenie štádia: 24.09.2020
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 25.09.2020
Ukončenie štádia: 28.09.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)