PI/2020/195 Návrh zákona Národnej Rady Slovenskej republiky z .... 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej Rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10943/2020-820
Podnet: Uznesenie vlády SR z 24. júna 2020 číslo 400
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/195
Dátum začiatku PK: 17.09.2020
Dátum konca PK: 30.09.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.09.2020
Ukončenie štádia: 17.09.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.09.2020
Ukončenie štádia: 30.09.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)