PI/2020/191 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/016207/2020-726
Podnet: Úloha C.17. z Uznesenia vlády SR č. 185/2019 zo dňa 17.4.2019
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 24.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/191
Dátum začiatku PK: 09.09.2020
Dátum konca PK: 23.09.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.09.2020
Ukončenie štádia: 09.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.09.2020
Ukončenie štádia: 23.09.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 24.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)