PI/2020/190 Predbežná informácia k návrhom nariadení vlády Slovenskej republiky, ktorými sa vyhlasujú chránené areály Čachtické Karpaty, Ostrovné lúčky, Široká a prírodná rezervácia Devínske jazero

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10598/2020-9.1; 10599/2020-9.1; 10601/2020-9.1; 10603/2020-9.1
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/190
Dátum začiatku PK: 08.09.2020
Dátum konca PK: 22.09.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.09.2020
Ukončenie štádia: 08.09.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.09.2020
Ukončenie štádia: 22.09.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 23.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)