PI/2020/19 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 5400/2020-1.8
Podnet: transpozícia smernice Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018
ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov
a zároveň úprava ustanovení nadväzujúca na novelu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/19
Dátum začiatku PK: 04.02.2020
Dátum konca PK: 12.02.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.02.2020
Ukončenie štádia: 04.02.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.02.2020
Ukončenie štádia: 12.02.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 13.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)