PI/2020/180 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/011271/2020-726
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/180
Dátum začiatku PK: 27.08.2020
Dátum konca PK: 10.09.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.08.2020
Ukončenie štádia: 27.08.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.08.2020
Ukončenie štádia: 10.09.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)