PI/2020/18 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Colné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/007323/2020-75
Podnet: novely delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/341
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 a novely zákonov o spotrebných daniach
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 02.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/18
Dátum začiatku PK: 03.02.2020
Dátum konca PK: 14.02.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.02.2020
Ukončenie štádia: 03.02.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.02.2020
Ukončenie štádia: 14.02.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 15.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)