PI/2020/178 Novela vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. novembra 2011 č. 422/2011 Z. z. o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S14075-2020-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/178
Dátum začiatku PK: 21.08.2020
Dátum konca PK: 27.08.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.08.2020
Ukončenie štádia: 21.08.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.08.2020
Ukončenie štádia: 27.08.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 28.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)