PI/2020/177 Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Štatistiky
Štátna politika práce
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10300-1256/2020
Podnet: národný projekt „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike"
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/177
Dátum začiatku PK: 19.08.2020
Dátum konca PK: 31.08.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.08.2020
Ukončenie štádia: 19.08.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.08.2020
Ukončenie štádia: 31.08.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))