PI/2020/175 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/015331/2020-6
Podnet: Transpozícia smerníc Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/2034 a č. 2019/2177
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/175
Dátum začiatku PK: 17.08.2020
Dátum konca PK: 28.08.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.08.2020
Ukončenie štádia: 14.08.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.08.2020
Ukončenie štádia: 28.08.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 29.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)