PI/2020/172 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Nehnuteľnosti
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10079/2020-410
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/172
Dátum začiatku PK: 03.08.2020
Dátum konca PK: 14.08.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.08.2020
Ukončenie štádia: 03.08.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.08.2020
Ukončenie štádia: 14.08.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 15.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)