PI/2020/168 Návrh zákona o elektronických komunikáciách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Pošta a telekomunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 22012/2020/SEKPS
Podnet: Na základe úlohy B.6 uznesenia vlády SR č. 137 z 27. marca 2019
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/168
Dátum začiatku PK: 31.07.2020
Dátum konca PK: 07.08.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 31.07.2020
Ukončenie štádia: 31.07.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 31.07.2020
Ukončenie štádia: 07.08.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)