PI/2020/167 Návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Verejné obstarávanie
Životné prostredie
Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 11631-P/2020
Podnet: uznesenie vlády SR č. 491/2019 zo dňa 02.10.2019
Zodpovedná inštitúcia: ÚVO ÚVSR (Úrad pre verejné obstarávanie (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Hlivák, Miroslav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/167
Dátum začiatku PK: 30.07.2020
Dátum konca PK: 07.08.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.07.2020
Ukončenie štádia: 30.07.2020
Vlastník aktivity: ÚVO ÚVSR (Úrad pre verejné obstarávanie (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 30.07.2020
Ukončenie štádia: 07.08.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVO ÚVSR (Úrad pre verejné obstarávanie (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))