PI/2020/165 Návrh opatrenia MF SR z ... 2020 č. MF/014816/2020-74, ktorým sa mení opatrenie MF SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/014816/2020-74
Podnet: Novelizácia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/165
Dátum začiatku PK: 29.07.2020
Dátum konca PK: 28.08.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 29.07.2020
Ukončenie štádia: 29.07.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 29.07.2020
Ukončenie štádia: 28.08.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 29.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)