PI/2020/164 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/14796/2020-732
Podnet: Iniciatívny návrh.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/164
Dátum začiatku PK: 28.07.2020
Dátum konca PK: 10.08.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.07.2020
Ukončenie štádia: 28.07.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.07.2020
Ukončenie štádia: 10.08.2020
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 11.08.2020
Ukončenie štádia: 13.08.2020