PI/2020/163 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-232-799
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/163
Dátum začiatku PK: 28.07.2020
Dátum konca PK: 03.08.2020
Dátum ukončenia procesu: 04.08.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.07.2020
Ukončenie štádia: 28.07.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.07.2020
Ukončenie štádia: 03.08.2020
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 04.08.2020
Ukončenie štádia: 04.08.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)