PI/2020/161 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2021.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/014260/2020 - 636
Podnet: § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/161
Dátum začiatku PK: 27.07.2020
Dátum konca PK: 31.07.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.07.2020
Ukončenie štádia: 27.07.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.07.2020
Ukončenie štádia: 31.07.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)