PI/2020/160 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Rozpočtové právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/014204/2020-421
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na 2. polrok 2020
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/160
Dátum začiatku PK: 27.07.2020
Dátum konca PK: 31.07.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.07.2020
Ukončenie štádia: 27.07.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.07.2020
Ukončenie štádia: 31.07.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)