PI/2020/16 Návrh Výnosu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o metodike analýzy zmesového komunálneho odpadu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: Spis č. 5392/2020-1.8
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/16
Dátum začiatku PK: 03.02.2020
Dátum konca PK: 14.02.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.02.2020
Ukončenie štádia: 03.02.2020
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.02.2020
Ukončenie štádia: 15.02.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 15.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)